Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2020. november 14-én, szombaton közzétett 501/2020. (XI. 14.) kormányrendelet alapján azon tanulók és tanárok, akik középfokú képzésben vesznek részt digitális munkarendben, azok ingyenes internet szolgáltatásra jogosultak 30 napig. Jelen helyzetben ez azt jelenti, hogy aki november 27-ig benyújtja az igényét, azoknak december hónapra nem kell internet díjat fizetni.

Kiegészítés:
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása 9. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, egyszer 30 napra.

Az igénylés menete
– Töltse le honlapunkról a szükséges igénylőlapot

  Igénylőlap online oktatási kedvezményhez - 2021.03.08


– Töltse ki az igénylőlapot a megfelelő adatokkal. Amennyiben nem találja az ügyfélazonosítót/szerződésszámot, keressen minket elérhetőségeinkeken. Az oktatási azonosító tanuló esetén a diákigazolványon, pedagógus esetén a pedagógus igazoláson található.– A kitöltött igénylőlapot 2020. november 27-ig postázza el az alábbi címre:
KeviWLAN Informatikai Kft., 5420 Túrkeve, Lisznyai Damó utca 21.

– Amennyiben lehetséges, kérjük küldjék el az igénylőlapot elektronikus úton is, scannelve az info@keviwlan.hu email címre, ezzel meggyorsítva az igénylés folyamatát.

A jogosultság feltételei:

  • a köznevelésben,
  • szakképzésben,
  • nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a jelenleg elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő alapfokú, vagy középfokú iskolával fennálló jogviszony.

Jogosult lehet

  • az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
  • az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja (pl. főbérlő, ingatlantulajdonos, használat átengedése);
  • az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja.

Nem jogosultak  a kedvezményre a felsőoktatásban tanuló diákok és ott tanító pedagógusok/oktatók akkor sem, ha jelenleg digitális oktatásban vesznek részt.

A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Egy oktatási azonosítóval egyszer lehet igénybe venni a kedvezményt.

Mivel az alapfokú oktatásban részt vevőknek járó havidíj kedvezményt a 2021. március hónapban kibocsátásra kerülő számlában kell szerepeltetni, az igénylést 2021 március 15-ig kell elküldeni a szolgáltató részére postai úton.

A köznevelési/szakmai képzési jogviszonymegszűnése esetén a kedvezményre való jogosultság is megszűnik.

A 501/2020. (XI. 14.) kormányrendelet erre a sorra kattintva tekintheti meg.

A 501/2020. (XI. 14.) kormányrendelet módosítását erre a sorra kattintva tekintheti meg.